Gizlilik Politikamız

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu 'Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle 'Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı Nenessa Hotel tarafından hazırlanan bu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla ya da kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmet ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki veriler kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve kanun uygulanmasına ve politikamıza tabi değildir. 'Nenessa Hotel Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Politikası' müşterilerimizin, müşteri adaylarımızn, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortağı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleir içerir.
Hotelimiz, politikamızı ve yönetmeliğimizi kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartıyla değiştrime hakkına sahiptir.